Monday Business Term: Pump and Dump

Monday Business Term: Pump and Dump

 

We’re back! It was getting rather dull and empty here, so let’s shake things up a little. For starters, from now on we’re going to start the week with some nuggets of business wisdom. But since we’re not business gurus, we can only guide you in the direction of some interesting business terms that you may not be familiar with (yet!). This week’s phrase is…

 

PUMP AND DUMP

Misinformation! Fraud! Big money! These three are surprisingly often interconnected. In case of some less than savoury characters, a fortune can be made by fraudulently hyping some company. Through spam, hired commentators and false testimonials (online product reviews, for example) they can generate a false image of the company after investing into it when its shares are worth pennies (or crypto-pennies, as is more and more often the case). Once the interest is there and people start investing just to get their slice of the pie, but before the sharks smell blood in the water (watchdogs, the SEC and the like), these conniving conmen will cash out their shares and perform a Houdini-level vanishing act. That is the “dump” in the story. After that, the shares value will quickly drop, once it becomes clear the company in question was not the next unicorn, but the proverbial sacrificial lamb. Everyone else, including the company, whose name will be tarnished through all of that unpleasantness, will be a few (thousand) bucks poorer.

The pump and dump technique is quite old, older than social media, for sure. Before the advent of Facebook and its ilk, swindlers had different ways of inflating the company’s value, and some schemes were quite hard to detect. The most famous case of in history involved the energy company Enron at the end of last century.

So the next time you see some stock of an unknown company skyrocketing, better check if it’s an actual starship, and not just some colourful fireworks.

VOCABULARY

pump and dump – technika „pompuj i wywal” (sztuczne zawyżanie ceny instrumentu przeznaczonego do sprzedaży)
to shake things up – podkręcić atmosferę, trochę namieszać (np. aby pobudzić ludzi do działania)
for starters – po pierwsze (pot.)
nugget of wisdom – perełka (mądrości), złota myśl
term – termin, pojęcie
familiar with – zaznajomiony z, obeznany
misinformation – dezinformacja
fraud – oszustwo
interconnected – wzajemnie powiązany
less than savoury – podejrzany, spod ciemnej gwiazdy (pot., UK)
character – postać, osoba
fraudulently – w nieuczciwy, oszukańczy sposób
to hype sth – rozreklamować coś, narobić szumu wokół czegoś
hired – zatrudniony, opłacany
commentator – komentator
false testimonials – nieprawdziwe referencje/opinie
review – recenzja, opinia
false image – fałszywy obraz
slice of the pie – udział w czymś lukratywnym, kawałek tortu
to smell blood in the water – poczuć krew w wodzie; tu: wyczuć okazję, zobaczyć, że można uderzyć (gdyż cel jest osłabiony)
watchdog – organizacja nadzorująca
the SEC (Securities and Exchange Commission) – Komisja Papierów Wartościowych (US)
conniving – podstępny
conman – oszust, naciągacz
to cash sth out – spieniężyć coś
vanishing act – zniknięcie, nagła ucieczka
share value – wartość akcji
in question – o którym mowa
unicorn – spółka-jednorożec (warta 1 miliard dolarów młoda spółka)
proverbial – przysłowiowy
sacrificial lamb – kozioł ofiarny
to tarnish sb’s name – zszargać czyjeś dobre imię, zaszkodzić czyjejś reputacji
unpleasantness – nieprzyjemności, skandal
buck – dolec (pot., US)
social media – media społecznościowe
advent of sth – nadejście czegoś, era czegoś
X and its ilk – X i podobne (rzeczy, osoby) jego pokroju
swindler – oszust
to inflate sth – sztucznie coś podwyższyć, podnieść
stock – tu: akcje, udziały (spółki)
to skyrocket – gwałtownie zwyżkować
fireworks – fajerwerki

by Prochor Aniszczuk

Komentarze są wyłączone.

www.colorfulmedia.pl